Klicka du på omslaget får du  mer information
Du kan beställa boken här:

Gibraltar Papers har planerad utgivning  2019
Klicka du på omslaget får du mer information.

* Läs mer om Välviljans Tragedi
* Kommentarer från läsare   
                                                              Upp  Hem